Sýry od Kapličky

Květen 13, 2019 16:58

Zařazeno v kategorii: ,Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. Největším bohatstvím této magické krajiny je nádherný krajinný ráz, který Vás společně s přírodním bohatstvím upoutá v každém ročním období, pro svou polohu, překrásné prostředí a pozitivní energii.

V sousedství domu poslední žítkovské bohyně je dům rodiny Šustekových. Paní Šusteková s manželem vyrábí domácí ovčí sýry. Výroba sýrů je provádělna tradičním způsobem podle starých a osvědčených postupů a receptur.

Jejich stádo čítá 70 kusů a plemena jsou východofríské ovce a lacon ovce.

Lepší sýr jsem nejedla, takže si jezdíme pouze k Šárce a Stanovi